mimiostudio

mimiostudio

Với MimioStudio phần mềm, tạo ra lý thú, nhạc / ảnhname học thì quá dễ
Người dùng đánh giá
3.9  (11 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.5
Phiên bản mới nhất:
11.50.0 (Xem tất cả)
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
MimioStudio phần mềm cho tôi sự tự động hợp nhất cho phép của MimioClassroom dụng cụ làm việc seamlessly - theo cách riêng của mình, hoặc bên nhau. Với MimioStudio phần mềm, em có thể tập trung vào đơn giản là dạy học.
Với MimioStudio phần mềm, tạo ra lý thú, nhạc / ảnhname học là nhanh và dễ dàng. Anh đi ngay lập tức truy cập vào các giáo viên-kiểm tra nội dung trong MimioStudio Tranh: sẵn sàng-sử dụng bài học kế hoạch, có nền tảng, hình ảnh và âm thanh và Chớp các tập tin.
Thêm nữa, MimioStudio đề nghị toàn tương thích với nữa chuyện đó hầu như bất kì nổi tiếng phần mềm ứng dụng, kể cả Microsoft PowerPoint và Lời nói và Adobe ® Acrobat. Nó rất đơn giản để nhập của bộ bài học vào MimioStudio phần mềm và enliven với tương tác dung. Thậm chí anh có thể nhập học anh đã tạo ra dùng khác tương tác công nghệ.
Thông tin được cập nhật vào: